ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είμαστε η ελληνική ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «Guard One Security MON. I.K.E.  Ι.Ε.Π.Υ.Α.»  , που εδρεύει στην Όθωνος Αμαλίας 45 –Πάτρα στην Ελλάδα  με ΑΦΜ: 998779114/ Α΄ Δ.Ο.Υ Πατρών και με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 133281016000 (εφεξής η «Εταιρεία»). Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ») έχει θεσπιστεί από εμάς με σκοπό να σας ενημερώσουμε για την πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας χορηγείτε, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Η εγγύηση των προϊόντων παρέχεται πάντα από την κατασκευάστρια εταιρεία με ευρωπαϊκή ισχύ.

Συγκεκριμένα η εγγύηση ισχύει :

για μπαταρίες 6 μήνες

για κάμερες και καταγραφικά 2 χρόνια

για συστήματα συναγερμού  2 χρόνια

 Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 1. Όταν το προϊόν έχει υποστεί βλάβη από υπερτάσεις του δικτύου 220V ή υπερτάσεις του τηλεφωνικού δικτύου.

  2. Από λάθος συνδεσμολογία, πτώση, εισροή υδάτων, έκθεση σε θερμοκρασία ή υγρασία εκτός των ορίων λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής.

  3. Επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας.

  4. Όταν έχει καταστραφεί ή αφαιρεθεί ο σειριακός αριθμός ή ο κωδικός του προϊόντος.

  5. Όταν στις κάμερες ή στους φορτιστές έχουν κοπεί τα καλώδια των βυσμάτων.

  6.’Οταν το προϊόν δεν βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία

Η υποχρέωση της εταιρείας μας  σαν διανομέας  περιορίζεται στην δωρεάν

επισκευή ή αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων (εργασία και ανταλλακτικά).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της εγγύησης είναι η προσκόμιση (πρωτότυπο ή αντίγραφο) του παραστατικού αγοράς ή του αριθμού της αποστολής voucher απο το ACS courier

Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής ενός προϊόντος και μόνο τότε, μπορεί να γίνει αντικατάσταση με άλλο προϊόν ιδίων ή παρόμοιων χαρακτηριστικών, ιδίου ή άλλου κατασκευαστή.

Η επισκευή ή αντικατάσταση ενός προϊόντος εντός της εγγύησης, δεν σημαίνει και την εκ νέου ανανέωση της εγγύησης.

 Η μεταφορά των προς επισκευή προϊόντων γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή μετά το πέρας των 15 ημερών μετά την ημερομηνία αγοράς.

Σε περίπτωση που ο αγοραστής αμφισβητεί ότι η βλάβη σε προϊόν εντός εγγύησης δεν προκλήθηκε από λάθος συνδεσμολογία, υπέρβαση τροφοδοσίας, υπερτάσεις τηλεφωνικού δικτύου, κεραυνούς, έκθεση σε ακραίες συνθήκες, αλλά είναι ελαττωματικό το ίδιο το προϊόν, τότε ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει να αποσταλεί το προϊόν στην κατασκευάστρια εταιρεία με δικά του έξοδα για την εξακρίβωση του τρόπου πρόκλησης της βλάβης.